Download NEMFs Prospekt 2017-2020


Bestyrelsen for
Næstved Early Music Festival - NEMF stiftet 2013

per 9.4.2018

NEMF board april2018
Peter Stevnhoved, formand
Gunver Birgitte Nielsen
, sekretær
Steffen Gliese,
kasserer  
Birgitte Getting
Annette Olsen


PS nemf lillePeter Stevnhoved, formand 
Jeg er oprindelig privatuddannet violinist og bratschist. Siden 1990 har jeg arbejdet som musiker og buschauffør, arrangeret koncerter og lavet festivaler, bl.a. Sommer på Hindsgavl Slot (1993-1997) samt Esbjerg International Chamber Festival - EICMF (1999). Siden 2003 har jeg arbejdet med at lede og udvikle mindre ensembler, bl.a. som administrativ leder for Concerto Copenhagen (2003-2008), ensemblechef for Athelas Sinfonietta Copenhagen (2013) og i sæsonen 2015-16 Musikksjef i Nordlands Fylke i Norge. Siden 2009 har jeg tillige været selvstændig konsulent og rådgiver for kulturelle institutioner og projekter i www.stevnhoved.eu Jeg er gift med sognepræst Karen Marie Bøggild ved Sct. Peders kirke og sammen har vi Sigrid. Vi har boet i Næstved siden 2012. 

 

Gunver Birgitte Nielsen, sekretær
Med en uddannelsesmæssig baggrund i teologi, retorik og religionshistorie er jeg i dag sognepræst og GBNregionsfeltpræst. 
Før jeg kom til Sydsjælland har jeg blandt andet været konsulent i Erhvervsministeriet, turist- og erhvervschef i Hundested, og informationschef i Forsvaret. Både præstegerningen i Kvislemark og byrådsmandatet (K) er betroede erhverv, som jeg er meget ydmyg over for, og som kræver mange af de samme egenskaber: at kunne lytte, have engagement og at tage ansvar. Jeg er medlem af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Selskab for Kirkeret, Salmehistorisk Selskab og De grønne pigespejdere. I øvrigt interesserer jeg mig for musik, kunst & indretning, havebrug og sejlsport. Jeg har en datter på 25 år og en søn på 24 år, som begge bor og arbejder i København.

SteffenGliese

Steffen Gliese
For 20 år siden bestod jeg min kandidateksamen på Institut for Teatervidenskab, KU, på et speciale med titlen ”Sangere i affekt”, om italiensk opera 1800-1850 forstået som teater. I sig selv var det ikke særlig godt, men det, vi har lært om den periode siden, har heldigvis bekræftet store dele af min hypotese: at italiensk opera før Romantikken i højere grad end andre traditioner er teater først og musik siden. Siden da har jeg beskæftiget mig med hovedsageligt to sider af faget: den systematiske og formidlende som teaterbibliotekar på Det Kgl. Bibliotek, Institut for Kunst og Kulturvidenskab og Statens Teaterskole, og som oversætter af hovedsageligt musikdramatik. Jeg har derudover haft et praktisk opera- og musikteaterliv med diverse opgaver i forbindelse med festival og event i Danmark og Tyskland. Organisatorisk har jeg siddet i det forlængst hedengangne Storstrøms Teaterudvalg i den tid, det eksisterede, og senere 5 år i bestyrelsen for Selskabet for Dansk Teaterhistorie. Jeg er også kirkesanger i Maribo Domkirke, siden 1991.

Birgitte Getting Som koncertarrangør i Orenæs Saloner deltager jeg aktivt i regionens kunst- og kulturliv og blev blandt
andet nomineret til Guldborgsund Kommunes Kulturpris i 2016.
Jeg har tidligere haft en professionel karriere som operasanger i blandt Sverige og Tyskland men har
lavet alt lige fra operagudstjenester, kammerkoncerter til improvisationsteater og klovnerier. 

Getting

I 2013 flyttede jeg fra København og lejede mig ind i det stemningsfulde skovriderhus på Orenæs Gods.
Huset ligger billedskønt og ensomt i skoven på det nordligste Nordfalster lige ned til Storstrømmen.
I 2015 blev jeg nomineret til DR P2s pris "Årets Ildsjæl" for mit arbejde med at skabe det nye 
kultursted her i landsdelen. Læs mere om mig her Barokmusikken og jeg er først ved at lære hinanden at kende. Men allerede ved vores første møde med Escarramán på programmet blev jeg så begejstret, at jeg vovede mig ud i endnu en koncert i Sct. Peders Kirke. Og så var jeg indfanget i barokkens skønne verden af dragende musik, som jeg glæder mig til at nyde endnu mere i fremtiden.

 AnnetteOlsen

Annette Olsen
Jeg er uddannet lægesekretær og har som sådan arbejdet på henholdsvis Centralsygehuset i Næstved - som det jo hed engang - og på Ringsted Sygehus og Roskilde Sygehus. Jeg har på Centralsygehuset i Næstved haft en afstikker som IT medarbejder i 4 år i forbindelse med indførelse af nye IT-systemer. Mit arbejde bestod overvejende i undervisning af slutbrugerne. 

Gennem de sidste 19 år af mit arbejdsliv var jeg ledende lægesekretær på såvel Ringsted som Roskilde Sygehus, hvor jeg havde ledelsesansvar for 25 lægesekretærer.
Efter jeg er gået på pension, har jeg opdaget, at der er noget, der hedder Barokmusik. Jeg har ligeledes fundet ud af, at den musikgenre er en, jeg ønsker at udforske og nyde meget mere i fremtiden. Og da jeg ligeledes har den omtalte baggrund indenfor administration, vil jeg ikke nøjes med at nyde, men også at yde. Det er derfor, at jeg har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen for NEMF, hvor jeg allerede i en periode har været frivillig i sekretariatsfunktionen.
Jeg ser frem til at være med til at udbrede kendskabet til NEMF, så endnu flere får ørerne op for Barokmusikkens fantastiske verden.

 

Vedtægter: 
Download NEMFs vedtægter
 per 15. februar 2015

Årsrapporter:
Download NEMFs årsrapport 2017
Download NEMFs  årsrapport 2016 med budget 2017
Download NEMFs årsrapport 2015
Download NEMFs årsrapport 2014

Generalforsamlinger:
Download referatet fra den ordinære generalforsamling 9. april 2018
Download referatet fra den ordinære generalforsamling 9. marts 2017
Download referat for den ekstraordinære generalforsamling 1. februar 2015

Modtag vores nyhedsbrev