Camerata Øresund i Sct. Peders
HVEM & HVAD: Camerata Øresund - Bach, mellem kirke og café
HVOR: Sct. Peders Kirke, Næstved
HVORNÅR: lørdag 5. maj 2018 - kl. 15:00
BILLETTER: På Billetto


nyhedsmail 0505

Program
J.S. Bach - mellem kirke og café

Bachs faste blik, som vi ser det portrætteret, har nærmest hjemsøgt århundreders musikere. Det har velsagtens haft indflydelse på opfattelsen og fortolkningen af hans værker: Dybt og seriøst.

Og ’fair nok’ kunne man sige; den kontrapunktiske densitet som flyder gennem hans partiturer, kan virke som en afspejling af portrætternes strenghed og alvor.

Og dog, fra 1720’erne samlede Bach, i hans vidt berømte Collegium Musicum, elever og kolleger til munter og spontan musiceren i Café Zimmermann, Leipzig. Kun for herrer, forståes.

En geistlig, seriøs kantate fra søndagens Messe, kunne man genhøre på en følgende hverdag. Med ny tekst og instrumentering, alt hastigt arrangeret af Bach til hans lystige musikalske ’Kaffeehaus-musikere’.

Camerata Øresund spænder i dette program over disse helt forskellige musikalske udtryk; fra den kontemplative hengivenhed i kirkekantaterne over den engagerede livfuldhed i dansemusikken, til de teatralske og spøgefulde kantater.

På den måde maler Camerata Øresund et mere facetteret portræt af Johan Sebastian Bach. Vi bliver rørt af Simeons Bøn, da han holder Jesus i sine arme. Profetien opfyldes, da han møder sin frelser: Hans dage er talte, ”Ich habe genug”.

I den verdslige kantate ’Non che sia dolore ’drives der derimod vemodigt gæk med en kær vens afrejse fra Leipzig.

I de to recitativer og arier er vi vidne til et eksalteret og teatralsk ’farvel’, som i sin satiriske form efterlader et indtryk af den opera Bach aldrig skrev.

Helt som da Collegium Musicum samledes, præsenterer Camerata Øresund, foruden fremragende sangere i kantaterne, også virtuose instrumentalister fra Skandinavien: Fløjtenisten Winnie Bugge Rasmussen i den kendte H-mol suite, og Marcus Mohlin i cembalokoncerten i F-mol.

Der har fra adskillige europæiske festivaler allerede vist sig stor interesse for Bach-programmet. To måneder efter orkesterets turné i maj, er Camerata Øresund således inviteret til at give tre koncerter samt masterclasses ved den velrenomerede West Cork Chamber Music Festival.

Program
J. S. Bach

Kantate 209, sopran Cassandra Lemoine
Cembalokoncert f mol BWV 1056, cembalo Marcus Mohlin
pause
Kantate 82, tenor Matthias Monrad Møller
Orkestersuite i H mol , traversfløjte Winnie Bugge Frandsen


Cantata “Ich habe genug” BWV 82a Solist: Mathias Monrad Møller fra Opera-akademiet

Aria: Ich habe genug
Recitativo: Ich habe genug! Mein Trost ist nun allein
Aria: Schlummert ein ichr matten Augen
Recitativo: Mein Gott! wenn kömmt das schöne: Nun!
Aria: Ich freue mich auf meinen Tod

Orchestral Suite No.2 in B minor BWV 1067

Cantata “Non sa che sia dolore” BWV 209
Sinfonia
Recitativo: Non sa che sia dolore
Aria: Parti pur, e con dolore
Recitativo: Tuo saver al tempo e l’etá contrasta
Aria: Ricetti gramezza e pavento

Solist: Cassandra Lemoine, sopran
Travers Winnie Bugge Frandsen
Cembalo Marcus Mohlin

Camerata Øresund/Peter Spissky


cassandra lemoine cv
https://www.cassandralemoinesoprano.com

 


SYDBANKS ARKADE - Festival Centre, Artists Talks, Showcases

SYDBANKS ARKADE - Festival Centre, Artists Talks, Showcases

SYDBANKS ARKADE - Festival Centre, Artists Talks, Showcases

SYDBANKS ARKADE, AXELTORV 4

Sct. Peders Kirke

Sct. Peders Kirke

Sct. Peders Kirke 21Sct. Peders kirke ligger midt i den gamle bydel i Næstved. Den er en højgotisk, treskibet langhusbygning fra første halvdel af 1400-t. med et imponerende, polygonalt korparti fra omkring 1375, der blev opført i tilslutning til den tidligere senromanske bygning. Kirkens murværk rummer rester af mindst én tidligere kirke på stedet.

Valdemar 4. Atterdag. Kalkmaleri i Sankt Peders Kirke i Næstved. Valdemar og dronning Helvig ses knælende foran Vorherre og den korsfæstede Kristus. Den latinske indskrift fortæller, at I 1375, dagen før Sankt Chrispinus fest, døde — glem det ikke — kong Valdemar. Han hviler i Kristus.
Kalkmaleriet, der er fra ca. 1400, blev fundet i forbindelse med en restaurering af kirken 1883-85.

Valdemar 4. Atterdag. Kalkmaleri i Sankt Peders Kirke i Næstved. Valdemar og dronning Helvig ses knælende foran Vorherre og den korsfæstede Kristus. Ved en gennemgribende restaurering af kirken 1883-85 fremkom på korets nordvæg et kalkmaleri af Valdemar Atterdag og dronning Helvig, sikkert malet straks efter kongens død i 1375.
Inventaret omfatter bl.a. en fornem krucifiksfigur fra ca. 1250, korstole og stolestader fra 1500-t. og en malmstøbt døbefont fra 1502. Korgitteret er udført omkring 1600 af Abel Schrøder d.æ., prædikestolen i bruskbarok fra 1671 er tilskrevet Lorentz Jørgensen. Kirken er ualmindelig rig på gravminder fra især 1500-1600

Sct. Peders Kirke 05Kirken har gennemgået omfattende restaurering af kalkmalerier samt kalkning, og desuden er opsat to nye orgler. Eule har bygget det store vestorgel, mens Svaleredeorgelet oppe i koret, som bliver omdrejningspunktet for vores festival i 2016, er bygget af Grenzing på sit værksted uden for Barcelona.

Kirken åbnede igen 4. søndag i advent 2015 med en festgudstjeneste kl. 10.00, mens Svaleredeorgelet indvies ved en koncert søndag d. 10. april 2016 kl. 15.00
Her kan man se Sjællandskes fine fotoserie fra restaureringsarbejdet samt et lille nyhedsindslag fra TV2Øst om kalkmaleri-restaureringen.

 

Web site

Ridehuset – Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Kompagnihuset (Byvandring)

Kompagnihuset (Byvandring)

Kompagnihuset i Kompagnistræde på hjørnet af Møntergade, facade mod Kompagnistræde og gavl mod Susåen, udgør Festivalcenteret i 2016.
Opført 1493 eller kort efter som gildehus, det eneste bevarede i Norden. Et gilde var en sammenslutning af købmænd.
Kaldes også fejlagtigt Møntergården på grund af forveksling med Erik af Pommerns møntsted i Næstved. Det korrekte, men sjældent brugte navn er Peblingehuset eller Peblingegildets Hus efter det middelalderlige handelsgilde, der vel brugte huset til både oplagring og møder.

Web site

Karrebæk Kirke