NEMFs Bestyrelse

NEMF BEST 1

Peter Stevnhoved, formand
Henning Jensen, næstformand
Marianne Olsen
Gunver Birgitte Nielsen 
Susanne Bangert
Bente Johansen, kasserer fra 1.1.2017
Jan Johansen, sponsoransvarlig

(Med på fotoet er også tidligere medlem Henning Jørgensen, som udtrådte august 2016) 

Download NEMFs Prospekt 2017-2020

PS nemf lillePeter Stevnhoved, formand og administrator
Jeg er gift med sognepræst Karen Marie Bøggild ved Sct. Peders kirke og sammen har vi Sigrid. Vi har boet i Næstved siden 2012. Jeg født i 1965 og er oprindelig privatuddannet violinist og bratschist. Siden 1990 har jeg arbejdet som musiker og buschauffør, arrangeret koncerter og lavet festivaler, bl.a. Sommer på Hindsgavl Slot (1993-1997) samt Esbjerg International Chamber Festival - EICMF (1999). Siden 2003 har arbejdet med at lede og udvikle mindre ensembler, bl.a. som administrativ leder for Concerto Copenhagen (2003-2008), ensemblechef for Athelas Sinfonietta Copenhagen (2013) og i sæsonen 2015-16 Musikksjef i Nordlands Fylke i Norge. Siden 2009 har jeg tillige været selvstændig konsulent og rådgiver i www.stevnhoved.eu 

 

Henning Jensen, næstformandhenning
Jeg flyttede med mine forældre til Næstved som 1-årig, men forlod byen da jeg i 1963 havde fået min realeksamen fra Lille Næstved Skole, idet jeg blev optaget som Shipping-elev hos 
AP Møller i København. Efter endt uddannelse vendte jeg dog tilbage til Sydsjælland, og tog en læreruddannelse på Haslev Seminarium, hvorefter jeg blev ansat på Lindebjergskolen i Næstved. I mine unge år var jeg en habil håndboldspiller, og som fløjspiller i HG opnåede jeg at spille i håndboldens 2. division, der dengang var Danmarks næstbedste række.
Jeg blev formand for socialdemokraterne i Næstved i 1972 blot 26 år gammel, og to år efter blev jeg valgt ind i Næstved Byråd, hvor jeg har siddet lige indtil 2013. Jeg er med mine over 20 år på borgmesterposten blandt de borgmestre i Danmark, der er blevet genvalgt flest gange, og på trods af skiftende stemmetal har jeg ved hvert eneste valg været lokal topscorer og socialdemokratisk stemmemagnet.Jeg har i en årrække været medlem af bestyrelsen i Kommunernes Landsforening, hvor jeg har været formand for Internationalt Udvalg og derigennem medlem af Regionsrådet under EU. 5. marts 2014 blev jeg slået til Ridder af Dannebrog og så er jeg jo far til trafikminister og folketingsmedlem for Socialdemokraterne Magnus Heunicke. 

marianneMarianne Olsen, pensioneret lektor
Jeg er født i 1943 og har boet i Næstved siden 1949 hvor min far fik arbejde her i byen. Dog havde jeg en fireårig pause i København i tresserne. Jeg har arbejdet på Herlufsholm skole 1971-2013 som lærer i Gymnasieafdelingen i fransk og religion. Jeg blev gift i 1966 med Kristian Olsen, der også underviste på Herlufsholm Skole (1972-1994) indtil hans død i 2008. Jeg er en flittig debattør, forfatter og oversætter. Bl.a. er jeg redaktør at “SOS mod Racisme” og direktør for “Fonden til udbredelse af kendskabet til Andreas Simonsens tænkning”

GBN

Gunvor Birgitte Nielsen, præst
Med en uddannelsesmæssig baggrund i teologi, retorik og religionshistorie er jeg i dag sognepræst og regionsfeltpræst. Før jeg kom til Sydsjælland har jeg blandt andet været konsulent i Erhvervsministeriet, turist- og erhvervschef i Hundested, og informationschef i Forsvaret.
Både præstegerningen i Kvislemark og byrådsmandatet (K) er betroede erhverv, som jeg er meget ydmyg over for, og som kræver mange af de samme egenskaber: at kunne lytte, have engagement og at tage ansvar.
Jeg er medlem af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Selskab for Kirkeret, Salmehistorisk Selskab og De grønne pigespejdere. I øvrigt interesserer jeg mig for musik, kunst & indretning, havebrug og sejlsport. Jeg har en datter på 23 år og en søn på 22 år, som begge studerer i København.
 

Bangert 3Susanne Bangert, historiker
Jeg flyttede til Næstved i 2009, men jeg er kommet i Næstved siden jeg var barn; selv om jeg er vokset op i København og har været i England i mange år. Jeg kan super godt lide at bo her. Jeg kan li' byen og er optaget af de muligheder, netop Næstved har. De er mange: NEMF er et godt eksempel på, hvordan Næstved kan noget særligt.
Mit engagement udspringer fra det, jeg ved noget om og kan lide: Jeg har min uddannelse i blandt andet kunsthistorie og byzantinsk kultur, og har arbejdet på museer og udstillingssteder i England og Danmark (også i Næstved).
Indenfor klassisk musik er jeg vild med før-barokken og korsang.
Jeg har 3 voksne børn, heraf 2 der bor i England.

BenteJohansenBente Johansen
Jeg er født i Vojens, hvor jeg tilbragte de første 12 år af mit liv. Da min far fik job på Sjælland flyttede familien til Måløv, som blev basen for mit videre liv. Jeg blev ansat i Ballerup kommune, hvor jeg fik uddannelsen inden for offentlig administration og efterfølgende blev assistent og overassistent. I 1970 mødte jeg min mand og i 1974 flyttede vi til Hovby, lidt uden for Faxe. I Faxe kommune arbejdede jeg som assistent i Teknisk forvaltning. I 1975, hvor vi flyttede til Faxe Ladeplads, fødte jeg vores første søn og den næste kom i 1977. I perioden fra 1975 til 1982 arbejdede jeg på nedsat tid for dels at passe vores børn og dels for at videreuddanne mig.
I 1982 fik min mand og jeg stillingen som Kostskoleinspektørpar på Nørre Aaby Kost - og Realskole på Fyn. Jobbet var meget interessant og givende, men efter 2 år satte vi atter kursen mod Sjælland, hvor vi havde fundet vores drømmebolig - et skønt tidligere husmandssted, med masser af plads til et aktivt familieliv. Min karriere tog en ny retning, da jeg på et it - kursus på RegneCentralen oplevede en ny og spændende verden, og få måneder efter var jeg ansat som underviser i 3 forskellige softwarepakker. IT og pædagogik blev i de efterfølgende år omdrejningspunktet for min karriere. I 2003 etablerede min mand og jeg BækhøjGruppen, en virksomhed der arbejdede med større projekter inden for Human Resource Management samt IT. Vores kundegruppe var såvel offentlige som private virksomheder.  Jeg valgte at gå på pension i 2008 og min mand fortsatte med sine specialer inden for Human Resource Management.

 

JanJohansenJan Johansen
De første 19 år af mit liv tilbragte jeg i hovedstaden, nærmere betegnet Frederiksberg. Her tog jeg min Realeksamen og efter 3 år på Frederiksberg Gymnasium gik turen til Frederiksberg Seminarium hvor jeg dimitterede i 1972. Jeg blev gift med Bente i 1973 og i 1974 valgte vi at bosætte os i det skønne Sydsjælland, først i Hovby ved Faxe, hvor jeg var ansat på Hvide Hus, en døgninstitution under Ballerup Kommune og herefter på Hylleholt skole i Faxe Ladeplads. I perioden 1975 til 1980 arbejdede jeg ligeledes som natte- og weekend-end vagt på en institution i Strøby Egede samt som underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Fra 1980 til 1982 arbejdede jeg som konsulent ved Skolepsykologisk Rådgivning i Næstved. I 1982 søgte jeg sammen med min hustru udfordringer som kostskoleinspektørpar på Nørre Aaby Kost- og Realskole på Fyn. I samme periode tog jeg 1. del af Cand. Pæd. Psyk uddannelsen. Efter 2 år på Fyn søgte vi tilbage til Sjælland, hvor jeg genoptog mit virke i Næstved kommune, dels som konsulent ved Skolepsykologisk Rådgivning og dels som leder af Heldagsskolen. I 1986 tog jeg den helt store kursændring i mit arbejdsliv, idet jeg blev ansat i Danmarks største virksomhed inden for Human Resource virksomhed. Det blev til 16 år med national og international rekruttering og udvælgelse, organisations- og strategiudvikling og store udviklingsprojekter i såvel den private som den offentlige sektor - de sidste 4 år som direktør.
Turen fra Krømlinge, hvor vi i 1984 købte vores drømmehus, til Hellerup i København, var oven på en lang arbejdsdag blevet for meget og i 2003 etablerede vi vores virksomhed, BækhøjGruppen, med domicil på Dania i Næstved. BækhøjGruppen arbejde med samme kunder og opgaver som jeg havde arbejdet med i Mercuri Urval. BækhøjGruppen valgte vi at afvikle i 2012, da vi ønskede at nyde vores otium som dels tilbringes i vores hus i Provence og dels i huset på Enø.

Vedtægter: 
Download NEMFs vedtægter
 per 15. februar 2015

Årsrapporter:
Download NEMFs  årsrapport 2016 med budget 2017
Download NEMFs årsrapport 2015
Download NEMFs årsrapport 2014

Generalforsamlinger:
Download referat for den ekstraordinære generalforsamling 1. februar 2015 kl. 13

Modtag vores nyhedsbrev